Komunikat prasowy, 07.07.2008

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat programu „Moje Boisko – Orlik 2012” informujemy, że Program realizowany jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach na nowoczesnych obiektach.

Po drugie, Program adresowany jest do wszystkich gmin, bez względu na położenie geograficzne, zamożność gminy, czy też barwy polityczne osób sprawujących władzę, jednakże planowany przez daną gminę wybór lokalizacji boiska musi gwarantować szybkie i tanie wykonanie inwestycji. Niestety, niektóre gminy wybierają lokalizację, które wymagają olbrzymich nakładów. Ponadto szacunkowy koszt typowej inwestycji wynosi 1 mln PLN netto, o czym gminy były poinformowane od początku uruchomienia Programu. Wyższe koszty inwestycji wynikają również z faktu, iż niektóre gminy planują dodatkową infrastrukturę przy planowanych „Orlikach”. Średni koszt całej inwestycji po analizie zakończonych postępowań przetargowych wynosi 1 200 000 brutto PLN.

Moje Boisko – Orlik 2012” jest programem dobrowolnym, tzn., że Jednostki Samorządu Terytorialnego samodzielnie podejmują decyzję o udziale w Programie albo o inwestycjach w infrastrukturę sportową. Ministerstwo nikomu nie narzuca jak budować, co budować i gdzie budować, aczkolwiek przystępując do Programu trzeba zaakceptować projekty przygotowane przez Ministerstwo z możliwością adaptacji do własnych potrzeb i uwarunkowań. Chcemy, aby boiska były oświetlone, wielofunkcyjne, tak, aby można było uprawiać różne dyscypliny sportowe pod okiem opiekuna – trenera, a w nocy, aby boiska były zabezpieczone przed ewentualnymi aktami wandalizmu.