Start
Finansowanie PDF Drukuj Email

 • Jednostka samorządu terytorialnego aplikuje do właściwego terenowo urzędu marszałkowskiego o włączenie jej do programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
 • Urząd marszałkowski przesyła wykaz lokalizacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Minister Sportu i Turystyki potwierdza wykaz lokalizacji i przesyła do właściwego terenowo urzędu wojewódzkiego
 • Jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania do właściwego terenowo urzędu wojewódzkiego
 • Wojewoda występuje z w/w wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji tego przedsięwzięcia
 • Minister Finansów wydaje decyzję o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, określając w niej:
 1. przedsięwzięcie inwestycyjne wskazane we wniosku
 2. wysokość kwoty finansowania z budżetu państwa
 3. wojewodę właściwego do finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 4. jednostkę realizującą przedsięwzięcie inwestycyjne
 5. harmonogram finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego