Start
Aktualności
Opis programu
Przetargi
Galeria
Kontakt
     Odwiedza nas 2 gości
Start
Komunikat dotyczący udzielania zamówienia w częściach PDF Drukuj Email

Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych przedstawioną w dniu 12.06.2008 uprzejmie informuje, że stosownie do treści art. 32 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach albo dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych jego części

Dla każdego odrębnego postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia częściowego przyjmuje się więc łączną wartość wszystkich jego części, co decyduje o zastosowaniu w postępowaniu określonych przepisów ustawy.

Zamawiający, ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych lub innych wywołanych okolicznościami udzielenia zamówienia w częściach. Tak przeprowadzony podział przedmiotu zamówienia nie stanowi podziału zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zakres poszczególnych części zamówienia zamawiający ustala według własnych potrzeb, mając na celu otrzymanie jak najbardziej korzystnych ofert co do każdej części zamówienia.

Fakt opracowania dokumentacji projektowej budowy boisk z ogrodzeniem i oświetleniem oraz dokumentacji budowy zaplecza sanitarno-szatniowego, a także inne względy wskazane w piśmie Pana Ministra, wskazują na dopuszczalność rozdzielenia poszczególnych części zamówienia w odrębnych postępowaniach. Należy jednak jednoznacznie zaznaczyć, iż w takiej sytuacji dla każdej z udzielanych części zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powinien przyjąć łączną wartość wszystkich części zamówienia.”