Start
Aktualności
Opis programu
Przetargi
Galeria
Kontakt
     Odwiedza nas 2 gości
Start
Komunikat w sprawie adaptacji projektu typowego 2 PDF Drukuj Email

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami inwestor, który wprowadza w projekcie  wykonawczym  zmiany w stosunku do projektu typowego, zobowiązany jest:

  1. sporządzić wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu typowego (nr zmiany, czego zmiana dotyczy, miejsce zmiany w projekcie, powód zmiany)
  2. przesłać wykaz wprowadzonych zmian wraz z planem zagospodarowania terenu i rysunkami dotyczącymi zmian. Dokumenty te należy przesłać na adres:
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju
Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
ww dokumenty pozostają w gestii zespołu do czasu rozliczenia zadania.
 pobierz formularz z wykazem zmian w stosunku do projektu typowego
 
W przypadku braku odstępstw od projektu typowego należy złożyć  oświadczenie następującej treści:
 
Oświadczam, że
- projekt boiska w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” nie różni się od projektu typowego i zgodny jest ze specyfikacją projektowo- techniczną zawartą w tym projekcie
 
Powyższe oświadczenie należy przesłać w formie dokumentu podpisanego przez Prezydenta, Burmistrza, Starostę, Wójta lub upoważnioną przez niego osobę na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-921 Warszawa
z dopiskiem „MOJE BOISKO ORLIK 2012”
 
Kopię tego oświadczenia należy przesłać drogą elektroniczna na adres: