Start
Aktualności
Opis programu
Przetargi
Galeria
Kontakt
     Odwiedza nas 20 gości
Start
Komunikat w sprawie adaptacji projektu typowego PDF Drukuj Email

1. 

W związku z tym, że zaplecze socjalne kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” zostało zaprojektowane jako budynek systemowo - prefabrykowany, adaptacja projektu typowego będzie obejmowała wyłącznie:

  • projekt boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego,
  • projekt oświetlenia boisk,
  • projekt ogrodzenia z piłkochwytami,
  • projekt fundamentów pod budynek zaplecza,
  • projekt infrastruktury technicznej: przyłączy sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych.

 

2.

W związku z licznymi zapytaniami o rozwiązania projektowe związane z budynkiem zaplecza socjalnego informujemy, że z ofertą producentów będzie można zapoznać się 20 maja 2008 roku w hali Torwar w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat prezentacji zostaną opublikowane na stronie www.iaks.pl.

3. 

W projekcie typowym i SST „Zagospodarowania terenu  zespołu boisk sportowych Orlik 2012” wprowadza się zmiany:

W pkt. pt. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK, ppkt. pt. Boisko do gry w KOSZYKÓWKĘ i SIATKÓWKĘ, ustęp pt. PODBUDOWA wprowadza się zapis – „W przypadku konieczności zastosowania podbudowy nieprzepuszczalnej (na betonie lub asfalcie) należy zastosować drenaż liniowy”.

W przypadku zastosowania podbudowy j.w. należy zmienić treść SST 2/D 

4. 

Dopuszcza się wariantowość rodzaju i sposobu wykonania fundamentów pod budynki zaplecza socjalnego w zależności od warunków terenowych lokalizacji obiektu z zastrzeżeniem, że elewacja i architektura budynku nie ulegną zmianie.