Start
Wniosek o dofinansowanie WORD PDF Drukuj Email

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o decyzje Ministra Finansów w sprawie zapewnienia środków na realizację
programu "Moje Boisko-Orlik 2012".

Prosimy o pobranie pliku zawierającego wniosek, wypełnienie go, wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i wysłanie do właściwego terenowo
urzędu wojewódzkiego.

Wniosek do pobrania w formacie doc (MS WORD)

Instrukcja wypełniania wniosku w formacie doc (MS WORD)