Start
Dokumentacja PDF Drukuj Email

Rozporządzenie Rady Ministrów 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu "Moje Boisko-Orlik2012"

Pobierz Rozporządzenie w formacie pdf (93 kB) 


Orientacyjne, zbiorcze zestawienie kosztów

Pobierz zbiorcze zestawienie kosztów Orlik 2012 (35 kB)

Pobierz zbiorcze zestawienie kosztów Orlik 2012 + piłka ręczna (36kB)


Komunikat 

Niniejszym zamieszczamy przykładowe: „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym” i „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) .

Dokumenty należy traktować jako pomoc w ich sporządzaniu po wykonaniu adaptacji projektu typowego, wykonaniu przedmiarów robót oraz określeniu całkowitych nakładów inwestycyjnych na realizację przedmiotowej inwestycji.

Pobierz przykładowe "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym" w formacie doc (224 kB)

Pobierz przykładową „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia”  (SIWZ) w formacie doc (291 kB)