Start arrow Aktualności arrow Komunikaty
Komunikaty
Aktualizacja strony orlik2012.pl Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

25 lutego 2009 roku dokonano następujących zmian na stronie internetowej projektu:
a)  zamieszczono założenia programowe dla II edycji Programu „Moje Boisko-Orlik 2012
b)  zamieszczono zamienny projekt typowy Orlika
c) zamieszczono typową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
d) zamieszczono wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinasowanie budowy kopleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"

 
Aktualny komunikat w sprawie adaptacji projektu typowego z dnia 25.02.2009 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami inwestor, który wprowadza w projekcie  wykonawczym  zmiany w stosunku do projektu typowego, zobowiązany jest:

1. sporządzić wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu typowego (nr zmiany, czego zmiana dotyczy, miejsce zmiany w projekcie, powód zmiany)
2. przesłać wykaz wprowadzonych zmian wraz z planem zagospodarowania terenu i rysunkami dotyczącymi zmian. Dokumenty te należy przesłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-921 Warszawa
ww dokumenty pozostają w gestii zespołu do czasu rozliczenia zadania. 

pobierz formularz z wykazem zmian w stosunku do projektu typowego

W przypadku braku odstępstw od projektu typowego należy złożyć  oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, że
- projekt boiska w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” nie różni się od projektu typowego i zgodny jest ze specyfikacją projektowo- techniczną zawartą w tym projekcie
Powyższe oświadczenie należy przesłać w formie dokumentu podpisanego przez Prezydenta, Burmistrza, Starostę, Wójta lub upoważnioną przez niego osobę na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-921 Warszawa
z dopiskiem „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Kopię tego oświadczenia należy przesłać drogą elektroniczna na adres:

 
Komunikat, 22.01.2009 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Konferencja „Moje Boisko-Orlik 2012" edycja 2009

W dniu 18 lutego 2009, w warszawskim Centralnym Ośrodku Sportu, w hali Torwar, przy ul. Łazienkowskiej 6a, odbędzie się Konferencja „Moje Boisko-Orlik 2012" edycja 2009. Gośćmi spotkania będzię około 1000 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje w programie w 2009 roku.

Wstępny plan przebiegu spotkania obejmuje:
1. Uroczyste otwarcie spotkania przez Ministra Sportu i Turystyki, Mirosława Drzewieckiego
oraz przedstawienie założeń programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” na rok 2009
2. Wystąpienie Bogdana Kulczyńskiego, architekta projektu „ORLIK 2012”,
3. Wystąpienia przedstawicieli samorządów, które zrealizowały inwestycje w Programie, w roku 2008,
4. Wystąpienie specjalisty do spraw zamówień publicznych.

Spotkanie będzie miejscem nawiązania relacji i stworzenia podłoża efektywnej współpracy pomiędzy tegorocznymi uczestnikami programu, w celu sprawnego powstawania boisk w 2009 roku.  

 
Komunikat, 22.01.2009 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Program "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" 

Ministerstwo Sportu i Turystki zamieściło na stronie internetowej główne założenia organizacyjno - finansowe oraz szczegółowe informacje dla jednostek samorządów terytorialnych dotyczące uczestnictwa w projekcie „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Przejdź do strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 
Komunikat, 17.11.2008 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska 

zaprasza na  warsztaty szkoleniowe „MOJE BOISKO ORLIK 2012”na tematPrawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 września 2008r.   które odbędą się dnia 2 grudnia 2008 roku o godz.11.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

Program warsztatów, warunki uczestnictwa oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronie  www.iaks.pl 

 
Informacja dotycząca przesyłania zdjęć do galerii, 06.10.2008 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zdjęcia z realizacji programu "Moje Boisko-Orlik 2012" należy przesyłać na adres

[email protected] 

Wilekość: do 300kb (max 800x600 piks)
Format: .jpg
ilość: jednorazowo max 4 zdjęcia

Prosimy o przesyłanie zdjęć z WIDOCZNYM postępem prac

W temacie wiadomości prosimy podać nazwę jednostki będącej inwestorem oraz datę wykonania załączonych zdjęć

 
Komunikat - Katalog firm Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w Programie „Moje Boisko Orlik2012” do umieszczania swoich ofert na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji www.iaks.pl .
Formularz zamówienia oraz warunki ogłoszeń dostępne są na stronie www.iaks.pl w zakładce „katalog firm” , punkt „zamów emisję” .
 
Komunikat dot. zachowania uczciwej konkurencji Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

W związku z informacjami uzyskanymi od Jednostek Samorządu Terytorialnego o przesyłaniu przez firmy biorące udział w realizacji projektu „ Moje Boisko Orlik 2012” konkretnych rozwiązań nieodpowiadających SIWZ określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieszczonej na stronie orlik2012.pl komunikujemy, że działanie takie zakłóca zachowanie uczciwej konkurencji i narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku złamania warunków zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu SIWZ nie będzie można uzyskać dofinansowania ze środków publicznych.

 
Komunikat dotyczący budynku zaplecza sanitarno-szatniowego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Dopuszcza się realizację zaplecza sanitarno-szatniowego także w technologii kontenerowej.
 
Komunikat dotyczący udzielania zamówienia w częściach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych przedstawioną w dniu 12.06.2008 uprzejmie informuje, że stosownie do treści art. 32 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach albo dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych jego części.

Dla każdego odrębnego postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia częściowego przyjmuje się więc łączną wartość wszystkich jego części, co decyduje o zastosowaniu w postępowaniu określonych przepisów ustawy.

Zamawiający, ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych lub innych wywołanych okolicznościami udzielenia zamówienia w częściach. Tak przeprowadzony podział przedmiotu zamówienia nie stanowi podziału zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zakres poszczególnych części zamówienia zamawiający ustala według własnych potrzeb, mając na celu otrzymanie jak najbardziej korzystnych ofert co do każdej części zamówienia.

Fakt opracowania dokumentacji projektowej budowy boisk z ogrodzeniem i oświetleniem oraz dokumentacji budowy zaplecza sanitarno-szatniowego, a także inne względy wskazane w piśmie Pana Ministra, wskazują na dopuszczalność rozdzielenia poszczególnych części zamówienia w odrębnych postępowaniach. Należy jednak jednoznacznie zaznaczyć, iż w takiej sytuacji dla każdej z udzielanych części zamówienia, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powinien przyjąć łączną wartość wszystkich części zamówienia.”

 
Komunikat dotyczący zmiany w specyfikacjach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 30 maja 2008 roku (SYGN. Akt KIO/UZP 472/08) wskazała na możliwość uznania za niezgodne z prawem zamówień publicznych wymagania dotyczącego przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO.

Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie w/w zapisu ze Specyfikacji Technicznej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
Komunikat dot. ogłaszanych przetargów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ogłaszanych przetargów i dokonywanych adaptacji projektu typowego kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” zwracamy szczególną uwagę na obowiązek wyboru wykonawców zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych to jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Wychodząc naprzeciw inwestorom Ministerstwo Sportu i Turystyki zaproponowało przykładową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która została społecznie skonsultowana. W celu usprawnienia procedury przetargowej zalecamy stosowanie wyżej wymienionej specyfikacji, dostępnej w zakładce Dokumentacja.

 
Komunikat - zbiór uprawnień i oświadczeń projektantów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

W uzupełnieniu do projektu typowego kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w zakładce Projekt publikujemy w wersji elektronicznej zbiór uprawnień i oświadczeń projektantów.

Dokumenty te stanowią element typowej dokumentacji projektowej upoważniający do jego adaptacji i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 
Informujemy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
  • Projekt architektoniczno-budowlany programu oraz specyfikacje mogą Państwo znaleźć w zakładce Projekt .
  • Również w zakładce Projekt mogą Państwo znaleźć alternatywny projekt boiska do piłki ręcznej i tenisa.