SIWZ NA 2011

Dodano: March 2, 2011

Wkrótce opublikowany zostanie dokument typowej SIWZ dla IV edycji programu

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, że dokument typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązujący dla IV edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowanej w roku 2011 zamieszczony zostanie na stronie internetowej programu orlik2012.pl.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac przy zastosowaniu obowiązującego dokumentu typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.