PRZETARGI DO KOŃCA CZERWCA

Dodano: June 10, 2011

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie przypomina o konieczności ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w terminie do 30 czerwca 2011 r.

Wczesne ogłoszenie przetargu umożliwia wcześniejsze zakończenie prac budowlanych i prowadzenie ich przy lepszych warunkach pogodowych, co gwarantuje bezpieczniejszą i sprawniejszą realizację całej inwestycji. Istotne jest, aby w umowie z wykonawcą prac zawrzeć racjonalny termin realizacji. Zbyt długi termin realizacji stanowi ryzyko przedłużenia prac budowlanych na niekorzystny okres późnej jesieni. Stanowi również zagrożenie dla wykorzystania środków z dotacji budżetowej.

Jednocześnie przypominamy, że po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą prac budowlanych w celu podpisania umowy na dofinansowanie należy jak najszybciej przesłać do Ministerstwa następujące dokumenty:

  1. kopię umowy z wykonawcą,
  2. harmonogram rzeczowo - finansowy,
  3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów,
  4. Oświadczenie Beneficjenta o realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi założeniami programu,
  5. Oświadczenie Beneficjenta o zastosowaniu wzoru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania niedopuszczalnych zmian

Prosimy o podanie terminu realizacji inwestycji, jeśli nie wynika on wprost z umowy z wykonawcą.