Nowa Typowa SIWZ obowiązująca w III edycji Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"., 15.01.2010.

Dodano: 15 stycznia 2010

Nowa Typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) obowiązująca w programie "Moje Boisko - Orlik 2012" w roku 2010.

Nowa Typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) obowiązująca w programie "Moje Boisko - Orlik 2012" w roku 2010.

Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:
a) rozdziału 2, p. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej
i 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego,
a także
b) rozdziału 11, p. 4.A Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej
i p. 4.B Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej,
spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa
(Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Ponadto zwracamy uwagę, że otwarcie dokumentu w programie innym niż MS Word
może spowodować zmianę numeracji punktów w dokumencie.

Dokumenty do pobrania