Komunikat w sprawie proponowanych przez firmy szkoleń

Dodano: 29 kwietnia 2011

Oficjalne informacje na temat programu „Biały Orlik” opublikowane zostaną po opracowaniu założeń do programu na rok 2011.

W związku z napływającymi informacjami na temat warsztatów i szkoleń dotyczących budowy lodowisk w ramach ministerialnego programu „Biały Orlik” Ministerstwo Sportu i Turystyki niniejszym informuje, że wyżej wymienione warsztaty i szkolenia stanowią inicjatywę prywatną. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za ich program i przekazywane informacje. Organizatorzy nie uzgadniali ich treści z Ministerstwem. Oficjalne informacje na temat programu „Biały Orlik” opublikowane zostaną po opracowaniu założeń do programu na rok 2011.