BIAŁY ORLIK 2011

Dodano: October 20, 2011

Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina, że Beneficjenci pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” zobowiązani są do wyboru oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zapewniać bezstronność i obiektywizm.

Ministerstwo Sportu i Turystyki pragnie zaznaczyć, że obecnie na polskim rynku funkcjonuje wiele podmiotów, których oferta obejmuje budowę sztucznych lodowisk stałych lub sezonowych wraz z niezbędną, wymaganą w programie „Biały Orlik” infrastrukturą.