Dla animatorów

Projekt „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” jest uzupełnieniem programu inwestycyjnego „Moje Boisko - Orlik 2012”. Głównym założeniem projektu jest udział finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia „animatorów” – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe na wszystkich, oddanych do użytku obiektach „Moje Boisko - Orlik 2012”. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie stosownego wniosku przez jednostkę samorządową (gmina, powiat) – właściciela obiektu, który musi również zabezpieczyć środki finansowe w wysokości co najmniej równorzędnej dotacji Ministerstwa. Nabór wniosków odbywa się w 3 terminach każdego roku, co ma stworzyć szerokie możliwości włączania do projektu kolejnych, oddawanych do użytku obiektów Orlik.

Strona programu „Animator – Moje Boisko-Orlik 2012”