Strefa Orlika

Dodano: 14 grudnia 2011

W dniu 12 grudnia br., odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja „Strefa Orlika" skierowana do realizatorów programu „Animator Moje Boisko - Orlik 2012" oraz przedstawicieli samorządu lokalnego. W spotkaniu wzięła udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha.

Celem konferencji „Strefa Orlika" było wspieranie rozwoju animatorów programu „Moje Boisko - Orlik 2012" poprzez wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie organizatorów wolontariatu sportowego przy boiskach „Orlik". Uczestniczyło ok. 50 animatorów oraz 50 przedstawicieli zaproszonych gmin.
W ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w ciągu ostatnich czterech lat na terenie całego kraju powstało ponad 2012 kompleksów boisk. Na większości z nich pracują doświadczeni animatorzy sportowi w ramach komplementarnego programu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012".

Po wysiłku, jakim było stworzenie infrastrukturalnej bazy o niespotykanej dotychczas skali, przyszedł czas na wspólną refleksję nad społecznym potencjałem wyżej wymienionych programów, tak, aby w kolejnych latach kompleksy boisk „Orliki" jak najpełniej służyły lokalnej społeczności.

Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012", potwierdza, że kompleks boisk „Orlik" staje się miejscem, gdzie młodzież oprócz rozwijania umiejętności sportowych uczy się współdziałania i zasad tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Osoby korzystające z boisk typu „Orlik", zakładają ciekawe stowarzyszenia i rozwijają innowacyjne praktyki wolontariatu sportowego. W celu promocji najlepszych praktyk i podniesienia wiedzy osób pracujących na boiskach typu „Orlik", Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do oddolnej wymiany doświadczeń pomiędzy animatorami pracującymi na ww. obiektach oraz przedstawicielami samorządu lokalnego.

Ogólnopolska konferencja „Strefa Orlika" umożliwiła pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli wybranych „Orlików" z całej Polski. Podczas konferencji zaprezentowano działania zrealizowane przy obiektach „Orlik", które służą, jako przykład dobrej praktyki oraz ukazują potencjał, który drzemie w lokalnym partnerstwie. W czasie konferencji zaprezentowane zostały badania o społecznym funkcjonowaniu kompleksu tych boisk  oraz możliwości płynące z wolontariatu sportowego.

Ważnym elementem tego spotkania były warsztaty, podczas których uczestnicy konferencji mogli podzielić się własnymi uwagami i doświadczeniami. Posłużą one do promowania przedmiotowych projektów. W ten sposób wspólnie Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorządy lokalne poszukują rozwiązań ambitnych i wizjonerskich, a jednocześnie w pełni zgodnych z lokalną rzeczywistością.

Ponadto konferencja ta zapoczątkowała długofalowy proces wymiany doświadczeń osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie obiektów „Orlik", który powinien wpłynąć pozytywnie na rozwój lokalnych społeczności.