Poznaliśmy laureatów konkursu architektoniczno-krajobrazowego

Dodano: 12 lutego 2013

Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki, wręczyła nagrody laureatom konkursu architektoniczno-krajobrazowego, którego organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki, wręczyła nagrody laureatom konkursu architektoniczno-krajobrazowego, którego organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W 2012 roku zakończona została realizacja programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Program ten będący niewątpliwym sukcesem infrastrukturalnym i społecznym stanowi przełom w podejściu państwa do zapewnienia wszystkim obywatelom możliwości uprawiania aktywności fizycznej.

Realizacja programu, dzięki któremu do końca 2012 roku powstało blisko 2600 kompleksów sportowych okazała się przełomem w rozwoju nowoczesnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Polsce. Korzystając z doświadczeń pięciu edycji programu opracowano założenia koncepcyjne kompleksu sportowego rozszerzające i wzbogacające funkcjonalność obiektu Orlik, który mógłby służyć  każdemu chętnemu do uprawiania sportu, aktywności fizycznej, a jednocześnie przyczynić się może do polepszenia standardu życia obywateli.

Idei zaprojektowania takich przestrzeni służyć miała organizacja przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej gminnych ośrodków rekreacyjno-sportowych.

Prace oceniane były między innymi pod względem funkcjonalności i estetyki – w zamyśle Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowane według powstałych projektów inwestycje powinny cechować się nowoczesnością i dawać impuls rewitalizacyjny skierowany na bliższe i dalsze otoczenie obiektu.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:


Przedmiotem I kategorii konkursu było wykonanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej modułów urządzeń infrastruktury sportowej, które składać się będą na kompleks sportowy. Koncepcja obejmować miała poszczególne moduły obiektów zaplecza kompleksu i 5 propozycji zagospodarowania terenu pokazującego możliwości ich połączenia w kompleks w różnych konfiguracjach, zawierających minimum jedno boisko wielofunkcyjne lub piłkarskie.


Przedmiotem II kategorii konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej ścieżki zdrowia obejmującej 12 urządzeń terenowych do ćwiczeń, wraz z propozycją ich umieszczenia w krajobrazie w pobliżu jednego z boisk programu funkcjonalno-użytkowego.


Uczestnicy konkursu mieli również przedstawić propozycję elementów małej architektury, w tym ławek, pojemników na śmieci, systemu oznakowania zintegrowanego z urządzeniami, oraz poidełek na wodę.


W pierwszej kategorii, III nagrodę równorzędną otrzymał projekt „Dynamo” wykonany przez Rewizję Krzysztof Grześków. Atrakcyjna jest idea "dynama" i oświetlenia ukazującego chwilowy wysiłek ćwiczących, aktywizującego przestrzeń i przyciągającego nowych użytkowników. Architektura prostopadłościennych pawilonów jest prosta i ponadczasowa. Interesująca jest próba połączenia z boiskami typowego "Orlika".

Drugą III nagrodę równorzędną w kategorii pierwszej otrzymał projekt "PLAY GARDEN” zaprojektowany przez mgr inż. Ryszarda Popławskiego, mgr inż. arch. Michała Rucińskiego oraz mgr inż. arch. Martę Walisiak. W projekcie dużo uwagi poświęcono aspektom społecznym, przeanalizowane zostały potrzeby i oczekiwania różnych użytkowników zespołów sportowo-rekreacyjnych. Interesująca jest propozycja centralnego placu - miejsca spotkań i integracji. Plac został "obudowany" modułowymi kontenerami połączonymi falującym dachem. Atrakcyjne zadaszenia oraz wprowadzenie programu gastronomicznego pozwoliły wytworzyć przestrzeń publiczną.

I pierwszą nagrodę w drugiej kategorii otrzymał projekt „Sześciopak wykonany przez JF Design Jakub Fiszer. Praca w pełni spełniła wymagania konkursu odpowiadając na zadanie stworzenia elastycznego systemu urządzeń ustawianych w zespole. Projekt dobrze realizuje ideę ścieżki zdrowia. Wykorzystuje w pełni potencjał rozbudowy Orlika o dodatkowe funkcje, również wprowadzając nowe media - aplikację "asystenta treningu" pomagającą zorganizować zestaw ćwiczeń. Zaprezentowany został atrakcyjny komplet urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami uzupełniającymi.

II nagrodę, w drugiej kategorii otrzymał również projekt „Dynamo”. W projekcie "Dynamo", głównym punktem przyciągającym uwagę i zachęcającym użytkownika  do ćwiczeń jest system lamp zasilanych przez prądnicę podłączoną do  zespołu dwunastu urządzeń siłowni zewnętrznej, zlokalizowanych na obwodzie okręgu wokół lamp. Ten pomysł został szczególnie doceniony w koncepcji, która ma służyć integracji oraz aktywizacji społecznej poprzez sport.

Zobacz galerię zdjęć: