„Moje Euro 2012 na Orliku”

Dodano: 4 czerwca 2012

Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

„Moje Euro 2012 na Orliku” – Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wielka impreza piłkarska już blisko! Chcielibyśmy, żeby jak najszerszym echem odbiła się nie tylko w całej Europie, ale żeby wniosła swój wkład w pobudzanie i kreowanie aktywności sportowej lokalnych społeczności także w Polsce. Tym bardziej, że obecnie do ich dyspozycji powstało ponad 2200 obiektów sportowych wybudowanych w ramach projektu „Moje Boisko Orlik-2012”, które stanowią wymarzoną bazę do organizowania wszelkiego rodzaju konkursów sportowych a w szczególności związanych z piłką nożną. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło się zorganizowania konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na których terenie znajdują się obiekty sportowe wybudowane w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik - 2012”. Jego głównym celem jest upowszechnianie idei uprawiania piłki nożnej wśród całego społeczeństwa, szczególnie w kontekście turnieju „Euro 2012”. W drodze konkursu wyłonionych zostanie 16 zwycięskich JST – po jednym w każdym województwie. Zwycięża ta JST która zgłosi najatrakcyjniejszą imprezę sportową organizowaną podczas trwania ME w piłce nożnej „Euro 2012” (8 czerwca – 1 lipca br.). Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie imprezy zorganizowane w tym okresie aktywizujące społeczeństwo w zakresie uprawiania piłki nożnej a tytułem i motywem przewodnim nawiązujące do ME w piłce nożnej „Euro 2012”. Nagrodami będzie 16 grantów (po jednym na każde województwo) w wysokości 10 000 zł (brutto) każdy. Otrzymany grant będzie można  wykorzystać  tylko i wyłącznie na zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na „Orlikach”. Ponadto każdy przedstawiciel zwycięskiej JST oraz osoby, które zorganizowały zwycięskie imprezy otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo takie same nagrody otrzyma strzelec najładniejszej bramki strzelonej podczas trwania konkursu „Moje Euro 2012 na Orliku” oraz autor filmu, który taką bramkę sfilmował. Zwycięzców  (także autora filmu i strzelca najładniejszej bramki konkursu) wyłoni komisja konkursowa, powołana i działająca na podstawie stosownego regulaminu. Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Konkurs „Moje Euro 2012 na Orliku” przyczyni się do rozpowszechniania idei czynnego uprawiania piłki nożnej i w przyszłości wpłynie znacząco na JST w zakresie ich aktywności w organizacji imprez sportowych dla lokalnych społeczności dla wszystkich grup wiekowych a ponadto pozwoli na wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt sportowy.

Regulamin konkursu - "Moje Euro 2012 na Orliku"

List przewodni