Konkurs „Dzieciaki na Orliki"

Dodano: 4 czerwca 2012

Minister Sportu i Turystyki oraz Szkolny Związek Sportowy zapraszają animatorów i organizatorów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na obiektach „Moje boisko – Orlik 2012” do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy program zajęć lub imprez przeprowadzonych w ramach akcji „Dzieciaki na Orliki’’.

Cele i zasady konkursu są proste – chcemy wyróżnić najciekawsze pomysły zajęć sportowych lub imprez dla dzieci w wieku 4–7 lat, przeprowadzone na Orlikach w okresie od 10 czerwca do 30 września 2012 roku.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

a)      do 15 lipca 2012 zgłosić swojego Orlika i planowane imprezy – zgłoszenia przyjmujemy mailem na adres , formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.szs.pl oraz orlik2012.pl.

b)      w okresie 15 czerwca – 30 września 2012 przeprowadzić zaplanowane zajęcia /imprezy na ORLIKU – imprezy muszą być zrealizowane cyklicznie, minimum dwa razy w miesiącu, w terminach określonych w zgłoszeniu przesłanym do SZS (łącznie minimum 6 imprez);

c)      do 10 października 2012 przesłać do ZG SZS sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych imprez – wzór sprawozdania i terminy przekazywania sprawozdań dla poszczególnych województw znajdują się na stronie www.szs.pl oraz orlik2012.pl.

Do sprawozdań warto dołączyć szersze opisy imprez, zdjęcia, relacje prasowe, itp..

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2012 r.

Nagrody:

Na podstawie oceny wszystkich nadesłanych sprawozdań jury konkursu przyzna:

  •  25  równorzędnych nagród za najlepsze pomysły – cyfrowe aparaty fotograficzne i torby sportowe.

 
Najciekawsze pomysły i scenariusze imprez zamieścimy na naszej stronie internetowej.


Regulamin "Dzieciaki na Orliki"

Karta zgłoszeniowa

Sprawozdanie końcowe