Konferencja „Strefa Orlika”

Dodano: 7 grudnia 2011

W dniu 12 grudnia 2011 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie odbędzie się spotkanie skierowane do osób zatrudnionych w ramach programu „Animator Moje Boisko – Orlik 2012” oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.

W ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w ciągu ostatnich czterech lat na terenie całego kraju powstało ponad 2000 kompleksów boisk. Na większości z nich pracują doświadczeni animatorzy sportowi w ramach komplementarnego programu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”.

Po wysiłku, jakim było stworzenie infrastrukturalnej bazy o niespotykanej dotychczas skali, przyszedł czas na wspólną refleksję nad społecznym potencjałem wyżej wymienionych programów, tak, aby w kolejnych latach kompleksy boisk „Orliki” jak najpełniej służyły lokalnej społeczności.

Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, potwierdza, że kompleks boisk „Orlik” staje się miejscem, gdzie młodzież oprócz rozwijania umiejętności sportowych uczy się współdziałania i zasad tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Osoby korzystające z boisk typu „Orlik”, zakładają ciekawe stowarzyszenia i rozwijają innowacyjne praktyki wolontariatu sportowego. W celu promocji najlepszych praktyk i podniesienia wiedzy osób pracujących na boiskach typu „Orlik”, Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do oddolnej wymiany doświadczeń pomiędzy animatorami pracującymi na ww. obiektach oraz przedstawicielami samorządu lokalnego.

Ogólnopolska konferencja „Strefa Orlika” umożliwi pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli wybranych „Orlików” z całej Polski. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną działania zrealizowane przy obiektach „Orlik”, które posłużą, jako przykład dobrej praktyki oraz ukażą potencjał, który drzemie w lokalnym partnerstwie. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną badania o społecznym funkcjonowaniu kompleksu tychboisk  oraz możliwości płynące z wolontariatu sportowego.

Ważnym elementem tego spotkania będą warsztaty, podczas których uczestnicy konferencji, będą mogli podzielić się własnymi uwagami i doświadczeniami. Posłużą one do promowania przedmiotowych projektów. W ten sposób wspólnie Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorządy lokalne poszukiwać będą rozwiązań ambitnych i wizjonerskich, a jednocześnie w pełni zgodnych z lokalną rzeczywistością.

Ponadto konferencja ta zapoczątkuje długofalowy proces wymiany doświadczeń osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie obiektów „Orlik”, który powinien wpłynąć pozytywnie na rozwój lokalnych społeczności.

 

Koordynatorem działań jest:  Arkadiusz Kamil Mierkowski, MSIS -Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, , 511 563 564