Projekt architektoniczny i specyfikacja

Kliknij, aby pobrać PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I SPECYFIKACJĘ w formacie pdf - zip 19,4 Mb
Autorskie prawa majątkowe projektu zostały przeniesione na Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zbiór uprawnień i oświadczeń projektantów

Kliknij, aby pobrać Zbiór uprawnień i oświadczeń projektantów w formacie pdf
Dokumenty te stanowią element typowej dokumentacji projektowej upoważniający do jego adaptacji i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kliknij, aby pobrać Formularz z wykazem zmian w stosunku do projektu typowego
Formularz oświadczenia o zgodności adaptacji pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego z założeniami Programu.

Kliknij, aby pobrać Oświadczenie o zgodności adaptacji zaplecza sanitarno - szatniowego

Informujemy, że korzystanie z dokumentacji projektowej lub jej części na potrzeby inne niż realizacja programu „Moje Boisko-Orlik 2012” jest zabronione.