Kontakt

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
Tel. 022 244 31 37
e-mail: [email protected]

Lista kontaktowa pracowników Departamentu Infrastruktury Sportowej zaangażowanych w realizację Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2011.

Województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, zachodniopomorskie:
tel. 22 2443 236,

Województwa: łódzkie, podlaskie i wielkopolskie
tel. 22 2443 165,

Województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie
tel. 22 2443 238,

Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie
tel. 22 2443 235,

Województwo: mazowieckie
tel. 22 2447 321,

Osoby koordynujące projekt w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie

Barbara Marciniec
[email protected]
71 770 41 05

Marcin Przychodny
[email protected]
71 770 41 07

Kujawsko - Pomorskie

Marcin Drogorób
[email protected]
056 646 20 21 wewn. 2416

Lubelskie

Halina Drozd
[email protected]
081 441 67 18

Lubuskie

Krzysztof Cieślak
[email protected]
068 45 65 355

Łódzkie

Ryszard Kaliński
[email protected]
042 291 98 00

Małopolskie

Józef Dyrek
012 379 60 20, 012 379 60 00
[email protected]

Mazowieckie

Jadwiga Chmielińska
[email protected]
22 597 94 17

Opolskie

Ewa Światły
[email protected]
077 442 93 22

Podkarpackie

Józefa Wójcik-Mądry
[email protected]
017 850 17 23

Podlaskie

Hubert Siejewicz
[email protected]
085 749 74 86

Pomorskie

Maciej Kowalczuk
[email protected]
058 326 88 53

Śląskie

Janusz Raczek
[email protected]
032 203 22 27

Świętokrzyskie

Jacek Kowalczyk
[email protected]
041 341 62 18

Leszek Wnętrzak
[email protected]
041 341 69 19

Warmińsko-Mazurskie

Waldemar Buszan
[email protected]
089 521 47 40

Wielkopolskie

Adam Wysocki
[email protected]
061 647 53 12

Adam Wojtyś
[email protected]
061 647 52 72

Zachodniopomorskie

Dariusz Draczyński
[email protected]
091 440 30 15 lub

Stefan Pawlak
[email protected]
091 440 30 21