Eksploatacja kompleksu

Kompleks sportowy zrealizowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” składa się z dwóch boisk o sztucznej nawierzchni: piłkarskiego i wielofunkcyjnego.

Nawierzchnia boiska piłkarskiego wykonana jest z trawy syntetycznej z wypełnieniem z granulatu gumowego. Natomiast nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wykonana jest z poliuretanu. W celu zachowania właściwych parametrów funkcjonalno – użytkowych i żywotności sztucznych nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na ich właściwą eksploatację i przestrzegać zaleceń producentów zawartych w dokumentach takich, jak gwarancje i instrukcje konserwacji. Niezwykle istotne jest stworzenie regulaminu korzystania z boisk (zawierającego dopuszczalne obuwie) oraz zagwarantowanie jego przestrzegania.

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
Pomimo, że sztuczna murawa piłkarska nie wymaga koszenia i podlewania niezwykle ważna jest jej właściwa, regularna pielęgnacja polegająca na:
• usunięciu z jej powierzchni wszelkich zanieczyszczeń,
• inspekcji i wyeliminowaniu uszkodzeń takich jak: przebicia, odklejenie łączeń pasów murawy oraz linii bocznych itp.,
• czesaniu trawy w celu podniesienia włókien oraz spulchnienia wypełnienia i eliminacji mchu i chwastów (zabiegu należy dokonywać z częstotliwością uzależnioną od intensywności użytkowania boiska),
• oczyszczaniu wypełnienia specjalistycznym sprzętem,
• rozprowadzaniu granulatu oraz uzupełnianiu go w miejscach tego wymagających,
• poprawieniu przepuszczalności wody poprzez perforację wierzchniej warstwy boiska.
Zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni ze sztucznej trawy wykonywać należy co najmniej dwa razy do roku.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Aby utrzymać nawierzchnię poliuretanową w należytym stanie, należy w ramach bieżącej pielęgnacji pomiędzy zabiegami sezonowej konserwacji, usuwać z niej śmieci i zanieczyszczenia (np. za pomocą odkurzacza przemysłowego lub dmuchawy), a także dokonywać inspekcji pod kątem uszkodzeń i niezwłocznie je usuwać.
Regularnie należy też zmywać z nawierzchni kurz, brud i zanieczyszczenia chodnikowe przy pomocy wody pod ciśnieniem (częstość mycia uzależniona jest od intensywności użytkowania). Zanieczyszczenia olejami, smarami lub farbami trzeba jak najszybciej usunąć specjalnymi środkami chemicznymi.
Przynajmniej 2-3 razy w roku zaleca się przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji i konserwacji nawierzchni, tj. mycie środkiem chemicznym za pomocą specjalistycznego urządzenia wysokociśnieniowego lub szorowarki (czyszczenie dogłębne).