Podręcznik budowy orlika

Zachęcamy Państwa do pobrania podręcznika budowy boisk, pt. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych boisk sportowych z nawierzchnią z tworzyw sztucznych”. Podręcznik opracowano wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej. Publikacja szczegółowo omawia warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych od robót przygotowawczych, poprzez prace kontrolne w trakcie robót po czynności kontrolno - odbiorowe, w zakresie najważniejszych elementów boisk sportowych, m.in. podłoża, podbudowy oraz obydwu nawierzchni syntetycznych - trawiastej i poliuretanowej. Publikacja została pomyślana jako szczegółowa pomoc dla beneficjentów programu "Moje Boisko-Orlik 2012".

Warunki_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych_boisk_orlik_2012