Animator

Uprzejmie przypominany, iż od 2009 roku jest możliwość zatrudnienia dwóch animatorów na jednym obiekcie. Kwota dofinansowania nie uległa zmianie i wynosi 1000 zł brutto/miesiąc/osobę lub po 500 zł brutto/miesiąc/osobę w przypadku zatrudnienia na 1 obiekcie 2 animatorów, przez okres max. 9 miesięcy (marzec-listopad) lub inny okres wynikający z terminu złożenia wniosku.

Możliwość zatrudnienia na 1 obiekcie 2 „animatorów” została wprowadzona na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, które często miały problem ze znalezieniem jednej osoby, która deklarowała przepracowanie 160 godzin na obiekcie ORLIK w skali 1 miesiąca. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie przystąpieniem do programu, które wzrasta proporcjonalnie do liczby nowo powstałych obiektów.

Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne, na obiektach powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić jedną osobę (w uzasadnionych przypadkach można zgłosić dwie osoby, przy założeniu, ze kwota przyznanej przez Ministerstwo dla danego obiektu dotacji, będzie podzielona na dwie osoby), przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko Orlik 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

Na podstawie złożonego wniosku, po zawarciu stosownej umowy:
- w przypadku zgłoszenia jednej osoby, dla każdego uczestniczącego w projekcie animatora zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości do 1000 złotych brutto miesięcznie (I część wynagrodzenia), przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku (np. w okresie marzec-listopad), jako wynagrodzenie za wykonaną pracę.
- w przypadku zgłoszenia dwóch osób, dla każdego uczestniczącego w projekcie animatora zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości do 500 złotych brutto miesięcznie (I część wynagrodzenia), przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku (np. w okresie marzec-listopad), jako wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Wnioskująca jednostka samorządu terytorialnego musi załączyć pisemną deklarację, że dla zgłoszonych do projektu kandydatów na animatorów, zagwarantowana z jej strony będzie kwota wynagrodzenia (II część wynagrodzenia), co najmniej równoważna kwocie dotacji proponowanej przez Ministerstwo sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie programu „Animator – Moje Boisko-Orlik 2012”